Prekių grąžinimas ir keitimas

Jeigu prekė Pirkėjui nepatiko, jis gali ją pakeisti kita per 14 dienų nuo pirkimo datos.

Pirkėjas turi teisę grąžinti Pardavėjui kokybiškas, neišpakuotas, nepakitusios prekinės išvaizdos  prekes. Kartu turi būti pateikiami visi prekės pirkimo dokumentai.

Nekeičiamos ir negrąžinamos kokybiškos prekės pagamintos, atvežtos ir parduotos pagal specialius užsakymus.

Jeigu Pirkėjas yra fizinis asmuo, Pirkėjas turi teisę raštu pareikšti pretenzijas Pardavėjui dėl jo teisių ir/ar teisėtų interesų pažeidimo. Pardavėjui visiškai ar iš dalies netenkinus Pirkėjo pretenzijoje nustatytų Pirkėjo reikalavimų, Pirkėjas turi teisę kreiptis į valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą:

Jeigu Pirkėjas yra juridinis asmuo, Pirkėjas turi teisę pareikšti pretenzijas dėl Prekių paslėptų trūkumų per 5 (penkias) dienas nuo Prekių perdavimo Pirkėjui dienos.

Jeigu garantinio termino laikotarpiu paaiškėja, kad prekė neatitinka kokybės reikalavimų, trūkumai nėra netinkamo Prekės s laikymo ar naudojimo pasekmė ir Pirkėjas apie tokius trūkumus pranešė Pardavėjui nedelsiant jiems paaiškėjus, Pardavėjas savo nuožiūra arba pašalina trūkumus, arba, jeigu trūkumų neįmanoma pašalinti, pakeičia Prekę nauja Preke.

Garantinis remontas atliekamas Pardavėjo patalpose. Prekę garantiniam remontui atlikti pristato Pirkėjas.

Garantinio taisymo laikas yra iki 30 dienų skaičiuojant nuo to kai netinkamos kokybės prekės gaunamos į garantinį serviso skyrių.

Dėl garantinio remonto  atlikimo ar prekių grąžinimo Pirkėjas turi kreiptis į MB “Izoforma” adresu: Žirmūnų g. 70,  Vilnius. Tel. 860560046

Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 217. Tinkamos kokybės prekių grąžinimas galimas tik ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 17 d. įsakymu Nr. 258 patvirtintų „Daiktų pardavimo ir paslaugų teikimo, kai sutartys sudaromos naudojant ryšio priemones, taisyklių“ nustatyta tvarka. Šiuo atveju prekių grąžinimo išlaidas apmoka Pirkėjas.